Skip to main content

Om EKG-kurset

Dette er et grunnleggende kurs i tolkning av EKG. Fagstoffet er akuttmedisinsk orientert, med mange kliniske eksempler.

Kurset retter seg mot helseprofesjonsfagene. Det forventes at du har kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi fra før.

Kurset tar først for seg grunnleggende forhold rundt EKG, sånn som EKG-papir, elektrodeplassering og EKG-komplekset. Så gjennomgås en rekke patologiske tilstander og hvordan disse arter seg på EKG. De viktigste hovedtemaene er arytmier, ledningsforstyrrelser, forandringer i P-QRS og spesielt en gjennomgang av ST-T-forandringer (iskemi). Helt til slutt tar kurset for seg systematisk tolkning av EKG. Det er mange praktiske eksempler for å sette dette i en klinisk kontekst.

Forutsetninger

Du må ha grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi. Litt kunnskap akutte kardiologiske tilstander er en fordel, men ikke en nødvendighet.

Kurset egner seg spesielt for paramedicstudenter, sykepleiere i videreutdanningn innen akutt- anestesi- eller intensivsykepleie, legestudenter, sykepleiere og ambulansearbeidere. Øvrige studenter i helseprofesjonsfagene kan også ha nytte av deler av dette kurset.

Redaktører

Course Staff Image #1

Carl R. Christiansen

Carl Robert Christiansen er høgskolelektor ved bachelorprogrammet i Prehospitalt arbeid - paramedic ved HiOA. I tillegg arbeider han som paramedic på akuttambulanse og hovedinstruktør ved Oslo Universitetssykehus HF. Han er utdannet paramedic fra Universitetet i Tromsø og har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Andre bidragsytere

Eiren Nesheim, ambulansearbeider. Illustrasjoner.

Mona Huang, illustratør. Illustrasjoner.

Mads Sabel, overlege anestesi. Faglig støtte og korrektur.

Veronica Gulbrandsen, paramedic. Faglig støtte og korrektur.

Laila Skogstad, sykepleier og førsteamanuensis. Faglig støtte og korrektur.

Gabi Hurlen, medieviter. Teknisk støtte.

Emma Kristine Sjøenden Vestli, medieviter. Teknisk støtte.

Enroll