Skip to main content

Office 365 Sosial graf

Kursoversikt

PISA står for Presentasjon, online Interaksjon, sosial Samhandling og Analyse. Disse fire elementene skal utgjøre et hele.

PISA-kurset krever 10 timers arbeidsinnsats pr uke den tida det varer – totalt 50 timer. Dette fordeles på

  • Studier av et online-materiale som vil kreve omlag 2-4 timer pr uke, totalt 10-20 timer
  • Samhandling rundt utvikling av eget kurs, ad-hoc miniforelesninger/demonstrasjoner, samtale o.l. 4 timer pr uke ansikt-til-ansikt (totalt 20 timer)
  • «Hjemmelekse» med ytterligere utvikling av eget kurs (totalt 10-20 timer)

Forutsetninger

Deltakerne må selv definere et øvingsarbeid i form av digitalt læreverk/kompendium som i prinsippet kunne publiseres i Bokskapet. Det er her en fordel om en har et faktisk opplegg som skal brukes av studenter. I noen tilfelle vil det en lager i løpet av kurset være et første forsøk som skå forbedres før det publiseres.

Deltakerne må ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

Redaktør

Helge Høivik

Helge Høivik (revisjon 2. utgave)

Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har hatt ansvar for revisjon til denne 2. utgaven av PISA-kurset og har særlig arbeidet med Design- og Analyse-delene av kurset.

Medieredaktører/forfattere

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon ved Fakultet for helsefag og MOOCAHUSET. Hun har bidratt med bl.a. videoproduksjon og innholdsutvikling med særlig ansvar for første utforming og senere revisjon av Presentasjons-delen.

Emma Kristine Sjøenden Vestli

Emma er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon for MOOCAHUSET. Hun har hatt særlig ansvar for revisjon av Interaksjons- og Analyse-delen til den 2. utgaven av kurset.

Medforfattere

Enroll