Skip to main content

Statistikk

Enrollment is Closed

  Om dette kurset

  Dette kurset er en introduksjon til hvordan du utfører vanlige statistiske analyser med bruk av Excel og SPSS. Gjennom valg av eksempler et materialet lagt til rette for studenter på masternivå på Institutt for naturvitenskapelige helsefag,

  Det kan likevel brukes av alle som trenger å lære om grunnleggende bruk statistiske verktøy uten selv å være statistikere.

  Kurset gir også en kort introduksjon til maskinell mønstergjennkjenning og automatisk klassifikasjon (AI)

  Krav til deltkarne

  Kurset er kagt opp som omvendt undervisning der studentene forbereder seg og gjør oppgaver før de kommer til samlinger.

  Kurset kan også tas som selvstudium.

  Alle deltakere må ha tilgang til Excel og SPSS på egen datamaskin. Dette er tilgjengelig for studenter og tilsatte ved mange undervisningsinstitusjoner.

  Redaktør

  Course Staff Image #1

  Helge Høivik

  Forfattere

  Course Staff Image #1

  Anne Therese Tveter

  Anne har utviklet det vesentligste av stoffet som omhandler SPSS

  Course Staff Image #1

  Anne Gerd Granås

  Anne Gerd har utviklet det vesentligste av forelesningene som omhandler grunnbegreper i metodelæren

  Ofte spurte spørsmål

  Hvilken nettleser bør jeg bruke?

  Open edX plattformen fungerer best med nyeste versjon av Chrome, Firefox eller Safari, eller med Internet Explorer versjon 9 eller høyere.

  Se vår liste over nettlesere for oppdatert informasjon.

  Hvordan får jeg tak i Excel og SPSS?

  Ved OsloMet kan en få nærere informasjon fra nettsidene om programvarelisenser.