Skip to main content

Klaus Jørans kurs


BOKSKAPET

Om kurset

Kurset handler om hvordan du kan bruke et referanseprogram for å håndtere kilder i faglige tekster. Du får en praktisk innføring i to programmer (Zotero og EndNote) og hvordan disse jobber sammen med tekstbehandlerene Word og Google Doc. Kurset inneholder også en del med kjente problemer og utfordringer hvor vi viser ved hjelp av bilder og video hvordan disse kan løses. Kurset er derfor både en innføring og et oppslagsverk.

Å jobbe effektivt og godt med kildeneforutsetter god kjenneskap til programmene og funksjonaliteten de har. Programmene kan ikke brukes til alt og det å være kjent med begrensningene er en viktig del av å beherske et program. Særlig er dette viktig med tanke på samarbeid og å unngå tap av data.

Krav

Det stilles ikke spesifike krav til forkunnskaper. Likevel vil det å ha erfaring med bruk av kilder og en god teknologiforståelse gjøre det lettere å bruke programmene vi benytter

Kursansvarlige

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll