Skip to main content

edX-verksted Kjeller

Verkstedet tar sikte på at deltakerne i løpet av samlingene skal arbeide med og gjerne ferdigstille et lite prøvekurs innenfor et aktuelt fagområde. Dette vil kreve et par timers arbeid for å velge ut og forberede kursmateriale mellom hver samling. Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett.

Verkstedet blir ledet av Tord Høivik, tidl. førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, nå tilknyttet Læringssenter og bibliotek som veileder for elæringsprosjekter. Arbeidet vil kombinere korte orienteringer med - i all hovedsak - veiledet praksis og samtaler knyttet til deltakernes praktiske erfaringer.

Tidsplanen nedenfor, med hovedpunkter for de enkelte samlingene, er satt opp etter et planleggingsmøte på Kjeller mandag 17. oktober. Detaljer i planen kan bli revidert underveis, i tråd med framdriften og deltakernes interesser.


TEKST OG BILDER. Torsdag 9.11. Kl. 12-15. Rom F244

 • Introduksjon til MOOC-plattformen Open edX
 • Legg inn en eller flere korte tekster i prøvekurset
 • Rediger tekst med tanke på digital lesbarhet (skjermtekst)
 • Finn lovlige bilder på nettet
 • Overfør bildene til EDU (Læringssenterets samling av elæringsobjekter)
 • Legg inn noen bilder i prøvekurset
  • Hvis tid: se på - og korriger - tekstenes HTML-koding

PPT OG VIDEO. Tirsdag 28.11. Kl. 0830-1130. Rom F122

 • Presenter for gruppa.
 • Introduksjon til / repetisjon av Office Mix
 • Bruk Office Mix til å ta opp og publisere presentasjonen
 • Presenter for gruppa. Gi/få tilbakemeldinger
 • Revider opptaket og legg det inn i prøvekurset
  • Hvis tid: arbeid videre med egne PPT-filer (inkl. animasjoner)

INTERAKSJON. (NY TID) Fredag 15.12. Kl. 0830-1130

 • Introduksjon til oppgaveressursene i Open edX og Quizlet
 • Programmer noen av oppgavene dine i prøvekurset
 • Test dem ut selv
 • Deretter bruker vi gruppa til å teste hvordan oppgavene fungerer
 • Revider oppgavene ut fra tilbakemeldinger
  • Hvis tid: lag flere oppgaver av ulik typer

GJENBRUK OG VIDEO 2. (NY TID) Fredag 5.01. Kl. 0830-1130

 • Kartlegging og valg av nettressurser (presentasjon)
 • Foreta systematiske søk etter relevant fagstoff fra nettet (video, bilder, tekst)
 • Legg noe av dette inn i prøvekurset
 • Legg inn video produsert i studio
 • Føy til relevant tekst
 • Presenter video + tekst for gruppa
  • Hvis tid: Lag oppgaver basert på det nye stoffet

LANSERING. Torsdag 18.1. Kl. 0830-1130

 • Presenter prøvekurset for gruppa
 • Gi og få tilbakemeldinger
 • Vurder og diskuter hvordan dette kurset er tenkt integrert med studentenes øvrige undervisning og praksis
 • Undersøk om det finnes parallelle læringsressurser på nettet (praktisk søking)
 • Presenter og diskuter det du har funnet
Enroll