Skip to main content

Digitale læringsressurser - LOR

Kursoversikt

Dette kursest handler om DLR...

  • Studier av et online-materiale som vil kreve omlag xx timer pr uke, totalt yy timer
  • Samhandling rundt utvikling av eget kurs, ad-hoc miniforelesninger/demonstrasjoner, samtale o.l. 4 timer pr uke ansikt-til-ansikt (totalt 20 timer)

Forutsetninger

Deltakerne bør ...

Deltakerne bør ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

Redaktører

Jan Erik Garshol

Jan Erik Garshol er .. .

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon ved Fakultet for helsefag og MOOCAHUSET. Hun har bidratt med bl.a. videoproduksjon og innholdsutvikling med særlig ansvar for første utforming og senere revisjon av Presentasjons-delen.

Emma Kristine Sjøenden Vestli

Emma er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon for MOOCAHUSET. Hun har hatt særlig ansvar for revisjon av Interaksjons- og Analyse-delen til den 2. utgaven av kurset.

Enroll